Nghề đặc biệt ở bệnh viện 09

Nghề đặc biệt ở bệnh viện 09

Những bệnh nhân đến điều trị và nằm nội trú tại đây đều là những người nhiễm HIV giai đoạn cuối. Cái chết với họ không phải là điều đáng sợ.