TPHCM "nhờ" các DN du lịch hiến kế

TPHCM "nhờ" các DN du lịch hiến kế

Để thu hút khách du lịch quốc tế, ngành Du lịch TPHCM đã chủ động triển khai nhiều hoạt động xúc tiến, quảng bá du lịch. Tuy nhiên, các chuyên gia trong ngành cho rằng các cách làm hiện tại của Thành phố chưa thật sự hiệu quả, cần có những giải pháp đi vào trọng tâm hơn.Read More »