Loài trăn có lớp da cứng như bộ giáp

Loài trăn có lớp da cứng như bộ giáp

Loài trăn màu vàng nâu này chỉ dài khoảng một mét, không có nọc độc và chuyên săn động vật nhỏ. Chúng dành phần lớn thời gian sống dưới đất và thảm lá mục trong những khu rừng ấm ở châu Phi.Read More »