Mỹ: Thách thức chuyện cải cách thuế

Mỹ: Thách thức chuyện cải cách thuế

Ngày 16/11, Hạ viện Mỹ đã thông qua dự luật cải cách thuế do phe Cộng hòa bảo trợ, qua đó giúp Tổng thống Donald Trump tiến thêm một bước quan trọng hướng tới mục ...Read More »

Hy Lạp chia 1,2 tỉ USD cho người dân

Hy Lạp chia 1,2 tỉ USD cho người dân

Ngày 16/11, Hạ viện Mỹ đã thông qua dự luật cải cách thuế do phe Cộng hòa bảo trợ, qua đó giúp Tổng thống Donald Trump tiến thêm một bước quan trọng hướng tới mục ...Read More »

Quốc gia nào sẽ cần nước Mỹ?

Quốc gia nào sẽ cần nước Mỹ?

Ngày 16/11, Hạ viện Mỹ đã thông qua dự luật cải cách thuế do phe Cộng hòa bảo trợ, qua đó giúp Tổng thống Donald Trump tiến thêm một bước quan trọng hướng tới mục ...Read More »