Có được thay đổi hàng hóa sau khi trúng thầu?

Có được thay đổi hàng hóa sau khi trúng thầu?

Sau khi có thông báo trúng thầu, nhà thầu muốn thay đổi hàng hóa với lý do hàng hóa không còn sản xuất nữa thì chủ đầu tư, bên mời thầu phải có trách nhiệm tìm hiểu, kiểm tra sự việc thực sự có như nhà thầu đề cập hay không để có cơ sở giải quyết cho phù hợp.Read More »

Tăng cường quản lý hoạt động kinh doanh gas

Tăng cường quản lý hoạt động kinh doanh gas

Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo 389 quốc gia- Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng vừa ký Văn bản số 01 gửi Trưởng Ban Chỉ đạo 389 các địa phương chỉ đạo lực lượng chức năng tăng cường kiểm tra xử lý vi phạm hoạt động kinh doanh gas.Read More »

Điều kiện bán tài sản trên đất thuê của Nhà nước

Điều kiện bán tài sản trên đất thuê của Nhà nước

Tổ chức, cá nhân được bán tài sản gắn liền với đất thuê của Nhà nước khi có đủ các điều kiện: Tài sản gắn liền với đất thuê được tạo lập hợp pháp; đã hoàn thành việc xây dựng theo đúng quy hoạch xây dựng chi tiết và dự án đầu tư đã được phê duyệt, chấp thuận.Read More »