Đảm bảo trật tự an toàn giao thông dịp Tết

Đảm bảo trật tự an toàn giao thông dịp Tết

Thực hiện tốt các giải pháp đồng bộ, sự phối hợp chặt chẽ giữa các ban, ngành, và các tổ chức đoàn thể trong tuyên truyền, giáo dục và xử phạt. Thời gian qua, tình hình trật tự - an toàn giao thông (TT -...Read More »