Tại sao lông vẹt màu xanh lam?

Tại sao lông vẹt màu xanh lam?

Các nhà nghiên cứu đã phát hiện ra rằng những con chim sở hữu bộ cánh màu xanh lam có một đột biến gien chịu trách nhiệm tiết ra sắc ...Read More »