Bùng nổ smartphone ở Triều Tiên

Bùng nổ smartphone ở Triều Tiên

Số điện thoại di động, đặc biệt là điện thoại thông minh đang gia tăng nhanh chóng tại Triều Tiên, bất chấp những cấm vận mới của Liên Hợp Quốc ...Read More »