Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc: Xác định khu kinh tế Vũng Áng là động lực phát triển

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc: Xác định khu kinh tế Vũng Áng là động lực phát triển

Hà Tĩnh cần định hướng phát triển kinh tế theo hướng nhanh nhưng phải bền vững, tăng trưởng kinh tế gắn với bảo vệ môi trường; lựa chọn những lĩnh vực phát triển kinh tế phù hợp để chủ động trong chỉ đạo, bảo đảm kiến tạo, đổi mới và phát triển.  Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc phát biểu tại...Read More »