Bộ Công an sẽ tinh gọn bộ máy như thế nào?

Bộ Công an sẽ tinh gọn bộ máy như thế nào?

Về khả năng không tổ chức cấp tổng cục, Đại tá Nguyễn Hải Trung cho biết: “Đảng ủy Công an Trung ương đưa ra nhiều phương án, thảo luận và chọn ra phương án tối ưu. Hiện nay cơ bản dự thảo đã xong, chúng tôi chờ hoàn thiện để trình Bộ Chính trị…”.Read More »