Tạo đột phá từ ứng dụng cơ giới hóa

Tạo đột phá từ ứng dụng cơ giới hóa

 (HNM) - Trong xu thế cuộc Cách mạnh công nghiệp 4.0 đang diễn ra mạnh mẽ, ngành Nông nghiệp Hà Nội xác định đưa cơ giới hóa vào sản xuất, chế biến sẽ tạo bước đột phá để bảo đảm tăng trưởng bền vững. Bằng nhiều ...Read More »