Vietjet chốt danh sách cổ đông chia cổ tức bằng cổ phiếu thêm 20%

.
Theo thông báo từ Ủy ban chứng khoán Nhà nước, ngày 17/5/2018, Ủy ban này đã chấp thuận phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức của Công ty cổ phần Hàng không Vietjet

Cổ phiếu của Công ty cổ phần Hàng không Vietjet (mã chứng khoán VJC - HOSE).

UBCKNN đề nghị Vietjet thực hiện việc phát hành cổ phiếu theo phương án đã được thông qua tại Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018, Nghị quyết ĐHCĐ số 02-18/VJC-ĐHCĐ-NQ ngày 26/04/2018 thông qua phương án chia cổ tức năm 2017 tỷ lệ 60%, trong đó 40% tiền mặt và 20% bằng cổ phiếu.

Tau bay moi, hien dai cua Vietjet

Hội đồng quản trị Vietjet đã thông qua ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng cổ phiếu là ngày 2/7/2018, tương ứng ngày giao dịch không hưởng quyền là 29/6/2018. Mỗi cổ đông sở hữu 10 cổ phiếu được nhận 2 cổ phiếu mới. Sau khi trả cổ tức, vốn điều lệ của của Vietjet sẽ tăng từ 4.513 tỷ đồng lên hơn 5.416 tỷ đồng.

Trước đó, Công ty đã chi trả 40% cổ tức năm 2017 bằng tiền mặt.

Những năm qua, Vietjet đều đặn chia cổ tức cho cổ đông với tỉ lệ cao, có năm trên 100%. Năm 2018, Công ty thông qua kế hoạch chia cổ tức 50%.

Đóng cửa phiên giao dịch ngày 18/5, cổ phiếu VJC có giá 190.000 đồng/cp.

  • Vietjet đồng hành cùng Hội Thầy thuốc trẻ, chăm lo sức khoẻ cộng đồng   
  • Vietjet tuyển số lượng lớn tiếp viên phục vụ 100 đường bay quốc tế và nội địa
  •  “Đá phải say – Hè phải bay” cùng 2 triệu vé Vietjet  
  • Quý 1, Vietjet báo lãi hơn 1.480 tỷ đồng, doanh thu và lợi nhuận tăng trưởng vượt bậc
Nguồn: www.giadinhvietnam.com