Chùm ảnh: 300 công nhân căng sức thông tuyến đường sắt Bắc-Nam

Nguồn: www.baogiaothong.vn