[Video] Gia đình ông Trịnh Xuân Thanh đã nộp 2 tỷ khắc phục hậu quả

 

Theo vnexpress.net

Nguồn: tapchitaichinh.vn