Cụ thể, thực hiện Quyết định này đến nay, các cơ quan, đơn vị thuộc TP (bao gồm cả các đơn vị hiệp quản) đã tiếp nhận hơn 8,5 triệu hồ sơ thủ tục hành chính (TTHC), trong đó: Các sở, cơ quan tương đương sở tiếp nhận 0,7 triệu hồ sơ; UBND cấp huyện 0,4 triệu hồ sơ; UBND cấp xã 4,5 triệu hồ sơ; còn lại là các đơn vị hiệp quản. Tỷ lệ hồ sơ giải quyết đúng hạn đạt cao, với tỷ lệ toàn TP là 98,93%, trong đó khối sở và cơ quan tương đương sở đạt 98,39%, cấp huyện đạt 98,73%, cấp xã đạt 99,66%.
 Công chức Bộ phận Một cửa thị trấn Trâu Quỳ (huyện Gia Lâm) hướng dẫn công dân kê khai hồ sơ hành chính.
Đáng chú ý, các hồ sơ TTHC của cá nhân, tổ chức đều được các cơ quan, đơn vị tập trung xem xét, giải quyết kịp thời, đúng quy định. Một số lĩnh vực hầu như không có hồ sơ bị quá hạn, như công thương, đăng ký kinh doanh, văn hóa thông tin…
Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của các cơ quan, đơn vị cũng đã thực hiện tốt chức năng theo dõi, đôn đốc quá trình giải quyết hồ sơ của các phòng, ban chuyên môn và phối hợp trong xử lý các hồ sơ liên thông. Việc tiếp nhận, chuyển hồ sơ, giải quyết hồ sơ và trả kết quả đều được cập nhật, công khai trên phần mềm một cửa điện tử; cá nhân, tổ chức đến nộp hồ sơ đều được hướng dẫn, cấp mã tra cứu hồ sơ để theo dõi quá trình giải quyết hồ sơ. Riêng với những hồ sơ giải quyết trước hạn, các đơn vị đã chủ động thông báo để cá nhân, tổ chức biết. Cá nhân, tổ chức khi đến giao dịch tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả được đón tiếp và hướng dẫn chu đáo, lịch sự, góp phần đưa mức độ hài lòng của cá nhân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước thuộc TP được nâng lên.
 Người dân tra cứu TTHC tại Bộ phận Một cửa phường Đội Cấn (quận Ba Đình).
Đáng chú ý, một số cơ quan, đơn vị còn gửi “Thư chúc mừng” của chính quyền khi cấp giấy khai sinh, giấy đăng ký kết hôn (như quận Hà Đông, quận Nam Từ Liêm…). Hoặc đối với những hồ sơ bị quá hạn giải quyết hoặc theo quy định phải thực hiện xin lỗi do sơ suất trong quá trình tiếp nhận, xử lý hồ sơ, nhiều cơ quan đã nghiêm túc thực hiện việc xin lỗi người dân, doanh nghiệp. Lãnh đạo UBND TP đánh giá, việc xin lỗi này đã tạo chuyển biến mạnh mẽ trong tư duy và nhận thức của đội ngũ cán bộ, công chức khi thực hiện nhiệm vụ, tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính.
Nguồn: kinhtedothi.vn