Rà soát các dự án đầu tư công vốn từ 10.000 tỷ trở lên

.
(Xây dựng) - Về việc đánh giá và rà soát tình hình thực hiện các dự án quan trọng quốc gia có sử dụng vốn đầu tư công từ 10.000 tỷ đồng trở lên, mới đây Bộ Xây dựng đã có Văn bản số 2104/BXD-HTKT gửi Văn phòng Chính phủ.

-->

(Xây dựng) - Về việc đánh giá và rà soát tình hình thực hiện các dự án quan trọng quốc gia có sử dụng vốn đầu tư công từ 10.000 tỷ đồng trở lên, mới đây Bộ Xây dựng đã có Văn bản số 2104/BXD-HTKT gửi Văn phòng Chính phủ.


Dự án chống ngập 10.000 tỷ đồng trên địa bàn TP Hồ Chí Minh đang chậm tiến độ do vướng mặt bằng.

Về vấn đề trên, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau: Ngày 28/4/2017, Bộ Xây dựng đã có Văn bản trả lời số 17/BXD-HTKT về việc rà soát tình hình thực hiện các dự án quan trọng quốc gia (phải thông qua Quốc Hội) có sử dụng vốn đầu tư công 10.000 tỷ đồng trở lên theo yêu cầu của Thủ tướng Chính phủ. Trong đó Bộ Xây dựng đã báo cáo tình hình triển khai thực hiện dự án, các tồn tại, vướng mắc và làm rõ các vấn đề liên quan đến trách nhiệm của Bộ Xây dựng và các Bộ, ngành, cũng như trách nhiệm của UBND TP Hồ Chí Minh, Hà Nội và các cơ quan khác có liên quan.

Đối với kiến nghị của Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại Văn bản số 4354/BKHĐT-GSTĐĐT ngày 29/5/2017 về việc giao các Bộ rà soát đánh giá bổ sung về những nội dung của các dự án để xác định chính xác tổng mức đầu tư cần thiết đảm bảo hiệu quả đầu tư dự án, tránh thất thoát, Bộ Xây dựng đề nghị Quý cơ quan giao UBND TP Hà Nội, UBND TP Hồ Chí Minh có báo cáo đánh giá bổ sung đối với các nhóm nội dung trên.

Trước đó, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã có Văn bản số 4354/BKHĐT-GSTĐĐT ngày 29/5/2017 về việc rà soát tình hình thực hiện dự án quan trọng quốc gia có sử dụng vốn đầu tư công từ 10.000 tỷ đồng trở lên có khối lượng hoàn thành dưới 50% tổng mức đầu tư. Việc rà soát này là để xác định tính chính xác của tổng mức đầu tư cần thiết, bảo đảm đầu tư tiết kiệm, hiệu quả, chống thất thoát, lãng phí.

Tuyết Hạnh

Nguồn: www.baoxaydung.com.vn