Cải tạo, sửa chữa trụ sở làm việc Bộ Giao thông Vận tải

.
(Xây dựng) - Vừa qua, Bộ Xây dựng nhận được Công văn số 8880/VPCP-CN của Văn phòng Chính phủ về chủ trương dự án cải tạo, sửa chữa trụ sở làm việc của Bộ Giao thông Vận tải tại số 80 Trần Hưng Đạo, TP Hà Nội; kèm theo công văn số 9021/BGTVT-KHĐT ngày 11/8/2017 của Bộ Giao thông Vận tải và Hồ sơ đề xuất Dự án: Cải tạo trụ sở Bộ Giao thông Vận tải.

-->

(Xây dựng) - Vừa qua, Bộ Xây dựng nhận được Công văn số 8880/VPCP-CN của Văn phòng Chính phủ về chủ trương dự án cải tạo, sửa chữa trụ sở làm việc của Bộ Giao thông Vận tải tại số 80 Trần Hưng Đạo, TP Hà Nội; kèm theo công văn số 9021/BGTVT-KHĐT ngày 11/8/2017 của Bộ Giao thông Vận tải và Hồ sơ đề xuất Dự án: Cải tạo trụ sở Bộ Giao thông Vận tải.


Ảnh minh họa.

Về vấn đề trên, Bộ Xây dựng đã có Văn bản số 2091/BXD-QLN phúc đáp Văn phòng Chính phủ như sau: Trụ sở Bộ Giao thông Vận tải tại số 80 Trần Hưng Đạo, quận Hoàn Kiếm, TP Hà Nội đã được xây dựng và khai thác sử dụng nhiều năm nên một số hạng mục đã bị xuống cấp, chưa đảm bảo điều kiện làm việc. Để đảm bảo điều kiện làm việc cho cán bộ, công chức của Bộ Giao thông Vận tải, Thủ tướng Chính phủ đã chấp thuận chủ trương thực hiện dự án đầu tư xây dựng trụ sở mới theo hình thức hợp đồng xây dựng - chuyển giao (BT) tại số 80 Trần Hưng Đạo, Quận Hoàn Kiếm, TP Hà Nội (văn bản số 265/TTg-KTN ngày 24/02/2011) và đồng ý cho Bộ Giao thông vận tải được chuyển đổi hình thức đầu tư trụ sở làm việc mới của Bộ từ hình thức hợp đồng xây dựng - chuyển giao (BT) sang mua trụ sở làm việc (văn bản số 2469/TTg-KTN ngày 29/12/2011). Tuy nhiên, do gặp phải một số khó khăn, vướng mắc nên đến nay chưa triển khai thực hiện được dự án nêu trên.

Ngày 03/4/2017, Văn phòng Chính phủ có Công văn số 3210/VPCP-CN về việc phương thức xác định giá mua trụ sở làm việc mới của Bộ Giao thông vận tải; thông báo ý kiến của Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng với nội dung: "Bộ Giao thông vận tại tiếp tục sử dụng trụ sở làm việc tại số 80 Trần Hưng Đạo, quận Hoàn Kiếm, TP Hà Nội". Do vậy, kiến nghị của Bộ Giao thông Vận tải về việc sửa chữa trụ sở hiện nay để đáp ứng điều kiện làm việc cho cán bộ công chức và đảm bảo hạ tầng thực thi công vụ là cần thiết và phù hợp với quy định tại Quyết định số 213/2006/QĐ-TTg ngày 25/9/2006 của Thủ tướng Chính phủ về quản lý công sở các cơ quan hành chính Nhà nước.

Thực hiện nhiệm vụ quy hoạch đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 837/QĐ-TTg ngày 04/6/2014 và Quyết định số 837/QĐ-TTg ngày 04/6/2014, Bộ Xây dựng đã chủ trì phối hợp với các cơ quan liên quan tổ chức lập Quy hoạch xây dựng hệ thống trụ sở làm việc các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, cơ quan Trung ương các đoàn thể tại Thủ đô Hà Nội đến năm 2030.

Ngày 11/8/2017 tại trụ sở Văn phòng Chính phủ, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng đã chủ trì nghe Bộ Xây dựng báo cáo Quy hoạch xây dựng hệ thống trụ sở làm việc các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan Trung ương của các đoàn thể tại Thủ đô Hà Nội. Thực hiện ý kiến kết luận của Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng tại cuộc họp nêu trên, Bộ Xây dựng đã có công văn số 1979/BXD-QHKT ngày 25/8/2017 xin ý kiến các Bộ, ngành liên quan để tổ chức Hội đồng thẩm định quy hoạch theo quy định; trong đó có dự kiến quy hoạch Bộ Giao thông vận tải về khu trụ sở Bộ, ngành mới tại Tây Hồ Tây.

Đến nay, nội dung đồ án quy hoạch xây dựng hệ thống trụ sở làm việc các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan Trung ương của các đoàn thể tại Thủ đô Hà Nội đã cơ bản hoàn thành. Do vậy, việc thực hiện dự án cải tạo trụ sở Bộ Giao thông Vận tải tại số 80 Trần Hưng Đạo, Quận Hoàn Kiếm, TP Hà Nội như đề xuất của Bộ Giao thông Vận tải để tiếp tục sử dụng trụ sở trong thời gian tới cần được cân nhắc cho phù hợp với lộ trình quy hoạch xây dựng các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan Trung ương của các đoàn thể tại Hà Nội nhằm đảm bảo tiết kiệm vốn đầu tư từ ngân sách Nhà nước.

Trong khuôn viên trụ sở Bộ Giao thông Vận tải tại số 80 Trần Hưng Đạo, quận Hoàn Kiếm, TP Hà Nội hiện có một số công trình có giá trị kiến trúc cần được bảo tồn và phát huy giá trị. Vì vậy, đề nghị Bộ Giao thông Vận tải khi thực hiện dự án cải tạo, sửa chữa trụ sở làm việc phải có phương án trùng tu, bảo tồn nguyên trạng các công trình nêu trên theo đúng quy định.

Việc triển khai thực hiện dự án phải tuân thủ các quy định của pháp luật về đầu tư công, pháp luật về đầu tư xây dựng và các quy định có liên quan; đảm bảo tiết kiệm, hiệu quả; tránh thất thoát, lãng phí.

Đoan Trang

Nguồn: www.baoxaydung.com.vn