Xây dựng NTM ở Kon Tum: Còn nhiều khó khăn, thách thức

.
Với sự vào cuộc chủ động của cả hệ thống chính trị, chương trình xây dựng nông thôn mới (NTM) của tỉnh Kon Tum đã và đang đạt được những kết quả khả quan. Tuy nhiên, để đạt được mục tiêu đến năm 2020, toàn tỉnh có 30% số xã (tương đương 25 xã) đạt chuẩn NTM không phải là điều dễ dàng.

-->

Với sự vào cuộc chủ động của cả hệ thống chính trị, chương trình xây dựng nông thôn mới (NTM) của tỉnh Kon Tum đã và đang đạt được những kết quả khả quan. Tuy nhiên, để đạt được mục tiêu đến năm 2020, toàn tỉnh có 30% số xã (tương đương 25 xã) đạt chuẩn NTM không phải là điều dễ dàng.


Nhân dân TP. Kon Tum ra quân làm đường giao thông NTM. Ảnh:VGP/Trầm Hương

Theo báo cáo của Ban Chỉ đạo các chương trình mục tiêu quốc gia tỉnh Kon Tum, thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM giai đoạn 2016-2020, tỉnh đã ban hành nhiều nghị quyết, đề án, phương án triển khai thực hiện.

Đặc biệt, thực hiện Quyết định 1730/QĐ-TTg ngày 5/9/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành kế hoạch tổ chức thực hiện phong trào thi đua cả nước chung sức xây dựng NTM giai đoạn 2016-2020, tỉnh đã ban hành kế hoạch tổ chức thực hiện phong trào thi đua Kon Tum chung sức xây dựng NTM giai đoạn 2016-2020. Phong trào được triển khai rộng khắp, được nhân dân nhiệt tình hưởng ứng và đã góp phần quan trọng vào kết quả xây dựng NTM của tỉnh.

Đến nay, toàn tỉnh có 100% số xã hoàn thành đồ án quy hoạch và đề án xây dựng NTM; có 13/86 xã được công nhận đạt chuẩn NTM; 2 xã đạt từ 15-18 tiêu chí, 26 xã đạt từ 10-14 tiêu chí, 41 xã đạt từ 5-9 tiêu chí, 4 xã đạt dưới 5 tiêu chí. Bình quân đạt chuẩn 10,35 tiêu chí/xã.

Tuy nhiên, việc thực hiện xây dựng NTM của tỉnh hiện đang gặp phải một số khó khăn, đòi hỏi sự quyết tâm, đồng bộ hơn nữa của các cấp, các ngành và người dân.

Tỉnh Kon Tum hiện có 54/86 xã thuộc diện địa bàn khó khăn, an toàn khu; 2/10 huyện thuộc huyện 30a, do đó nhu cầu nguồn lực để xây dựng NTM là rất lớn. Tuy nhiên, việc huy động nguồn lực trong xây dựng NTM thời gian qua còn hạn chế, chưa đáp ứng được nhu cầu thực tế, làm ảnh hưởng đến mục tiêu chương trình.

Ngoài ra, nhận thức của người dân về xây dựng NTM có nơi còn chưa cao. Vẫn còn tình trạng một bộ phận dân cư có tư tưởng trông chờ vào sự hỗ trợ của Nhà nước, nên việc huy động người dân tham gia chủ yếu mới chỉ dừng lại ở hiến đất giải phóng mặt bằng, tham gia ngày công lao động.

Kinh tế hợp tác ở nông thôn có phát triển nhưng chưa đáp ứng được yêu cầu tổ chức lại sản xuất; liên kết, hợp tác trong sản xuất, chế biến, tiêu thụ còn hạn chế. Việc áp dụng khoa học, công nghệ vào sản xuất chưa nhiều. Nông nghiệp sạch, nông nghiệp sinh thái, hữu cơ và nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao chậm phát triển. Việc duy trì các làng nghề truyền thống còn gặp nhiều khó khăn, sản phẩm của nhiều làng nghề chất lượng chưa cao, mẫu mã chưa đẹp nên khó tiêu thụ.

Trong công tác chỉ đạo, phối hợp tổ chức thực hiện chưa quyết liệt. Vai trò trách nhiệm của các ngành trong việc phối hợp thực hiện chương trình chưa cao. Đặc biệt năng lực của đội ngũ cán bộ cơ sở, bộ phận giúp việc chương trình còn hạn chế, thiếu kinh nghiệm, chưa đáp ứng được yêu cầu đề ra.

Nguyên nhân là do điều kiện đặc thù của địa phương còn nhiều khó khăn; nguồn vốn đầu tư cho chương trình hạn chế. Đa số hộ dân kinh tế khó khăn nên việc huy động nhân dân đóng góp để xây dựng NTM còn rất ít; trình độ học vấn của nhiều người dân có hạn nên việc tiếp thu kiến thức khoa học kỹ thuật để áp dụng vào sản xuất chưa đạt yêu cầu.

Chính quyền cấp xã ít kinh nghiệm hoặc chưa thực sự vào cuộc trong tổ chức thực hiện xây dựng NTM. Công tác phối hợp giữa mặt trận, đoàn thể các cấp, các sở, ngành chuyên môn trong công tác tuyên truyền, vận động nhân dân chung tay xây dựng NTM chưa đồng bộ và thường xuyên, chưa có cách làm hay và sáng tạo.


Đường giao thông ở thôn Bình Trung, xã Sa Bình, huyện Sa Thầy được bê tông từ chương trình xây dựng NTM. Ảnh:VGP/Trầm Hương

Tỉnh Kon Tum đặt mục tiêu hết năm 2017 có thêm 2 xã đạt chuẩn NTM là Đăk Năng (TP. Kon Tum) và Đăk Ngọc (huyện Đăk Hà). Tuy nhiên, đến nay cả 2 xã này mới đạt được 15/19 tiêu chí, còn tới 4 tiêu chí chưa đạt.

Theo đánh giá của HĐND tỉnh Kon Tum qua công tác giám sát, trong năm 2017, việc triển khai thực hiện xây dựng NTM có phần chậm lại. Một số tiêu chí, nếu áp dụng theo Quyết định 1980/QĐ-TTg ngày 17/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ sẽ là chưa đạt (với những quy định mới này, tỉnh Kon Tum có 6/13 xã đã đạt chuẩn NTM bị giảm từ 1-3 tiêu chí).

Ông Nguyễn Trung Hải, Giám đốc Sở NN&PTNT, Chánh Văn phòng điều phối NTM tỉnh Kon Tum cho biết, tỉnh Kon Tum luôn xác định nhiệm vụ hỗ trợ phát triển sản xuất, nâng cao đời sống và thu nhập của người dân là nhiệm vụ trọng tâm trong xây dựng NTM.

Trong thời gian tới, ngoài những chính sách đang thực hiện, đơn vị sẽ tiếp tục phối hợp với các sở, ngành tham mưu ban hành một số chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất như: Hỗ trợ lãi suất vốn vay phát triển sản xuất, hỗ trợ phát triển "Mỗi xã một sản phẩm", hỗ trợ phát triển HTX nông nghiệp.

Tỉnh cũng sẽ đổi mới hình thức tuyên truyền, kịp thời thông tin về những mô hình hay, sáng tạo trong xây dựng NTM cho người dân học tập. Tăng cường công tác vận động người dân chung tay góp sức dưới mọi hình thức để tăng thêm nguồn lực trong công tác xây dựng NTM.

Chủ động xây dựng kế hoạch phối hợp với các ngành, địa phương định kỳ kiểm tra, giám sát tình hình xây dựng NTM để tham mưu kịp thời cho Ban Chỉ đạo giải quyết kịp thời những vướng mắc, bất cập... phấn đấu đạt mục tiêu, kế hoạch đề ra.


Theo Trầm Hương/BaoChinhphu.vn

Nguồn: www.baoxaydung.com.vn