Hải Phòng thêm một xã đạt chuẩn Nông thôn mới năm 2017

.
(Xây dựng) - Xã Tân Hưng, huyện Vĩnh Bảo, Hải Phòng vừa được Chủ tịch UBND TP Hải Phòng ký Quyết định công nhận đạt chuẩn Nông thôn mới năm 2017.

-->

(Xây dựng) - Xã Tân Hưng, huyện Vĩnh Bảo, Hải Phòng vừa được Chủ tịch UBND TP Hải Phòng ký Quyết định công nhận đạt chuẩn Nông thôn mới năm 2017.


Dưa Kim Hoàng Hậu - nông sản mới trong chuyển đổi cây trồng giúp xã Tân Hưng về đích Nông thôn mới.

Đây là một trong 5 xã đăng ký về đích Nông thôn mới của huyện Vĩnh Bảo trong năm 2017 (5 xã bao gồm: Hiệp Hòa, Tân Hưng, Đồng Minh, Tiền Phong, Liên Am). Theo đó 4 xã còn lại cơ bản hoàn thành 19/19 tiêu chí xây dựng Nông thôn mới, đang hoàn thiện hồ sơ để các cấp thẩm định trước khi trình thành phố quyết định công nhận.

Đến nay, huyện Vĩnh Bảo có 8/29 xã về đích Nông thôn mới là: Nhân Hòa, Tam Đa, Tân Liên, Hòa Bình, Cổ Am, Vĩnh Tiến, Vĩnh Long và Tân Hưng. Theo kế hoạch, năm 2018 sẽ tiếp tục có 6 xã phấn đấu hoàn thành Nông thôn mới năm 2018 gồm: Cộng Hiền, Hưng Nhân, Thanh Lương, Vinh Quang, Lý Học và Trấn Dương. Huyện phấn đấu 29/29 xã về đích nông thôn mới trước năm 2020.

Mỹ Hạnh

Nguồn: www.baoxaydung.com.vn