Thông báo tạm hoãn phiên bán đấu giá vườn cây cao su thanh lý ngày 21/10/2017

.
(Xây dựng) - Hiện nay, do điều kiện ảnh hưởng xấu của thời tiết bão, lụt đang diễn ra tại Miền Trung. Để tránh những rủi ro do thiên tai, vì vậy Công ty TNHH MTV cao su Quảng Trị thông báo đến quý tổ chức, cá nhân tạm hoãn phiên bán đấu giá vườn cây cao su thanh lý ngày 21/10/2017. Sau khi điều kiện thời tiết thuận lợi, Công ty TNHH MTV cao su Quảng Trị sẽ có thông báo tổ chức bán đấu giá lại.

-->

(Xây dựng) - Hiện nay, do điều kiện ảnh hưởng xấu của thời tiết bão, lụt đang diễn ra tại Miền Trung. Để tránh những rủi ro do thiên tai, vì vậy Công ty TNHH MTV cao su Quảng Trị thông báo đến quý tổ chức, cá nhân tạm hoãn phiên bán đấu giá vườn cây cao su thanh lý ngày 21/10/2017. Sau khi điều kiện thời tiết thuận lợi, Công ty TNHH MTV cao su Quảng Trị sẽ có thông báo tổ chức bán đấu giá lại.

Công ty TNHH MTV cao su Quảng Trị trân trọng thông báo.

PV

Nguồn: www.baoxaydung.com.vn