Dự án đầu tư xây dựng nhà máy xi măng Hoàng Sơn có bị đưa ra khỏi quy hoạch?

.
(Xây dựng) – Vùng nguyên liệu đá phục vụ sản xuất xi măng và vị trí dự kiến xây dựng nhà máy xi măng Hoàng Sơn nằm trong Quy hoạch khu di tích Tướng quân Nguyễn Chích và Khu vực phòng thủ quân sự.

-->

(Xây dựng) – Vùng nguyên liệu đá phục vụ sản xuất xi măng và vị trí dự kiến xây dựng nhà máy xi măng Hoàng Sơn nằm trong Quy hoạch khu di tích Tướng quân Nguyễn Chích và Khu vực phòng thủ quân sự.


Ảnh minh họa.

Hiện chưa có ý kiến chính thức bằng văn bản của UBND tỉnh Thanh Hóa về Dự án nhà máy xi măng Hoàng Sơn. Trong văn bản gửi Bộ Xây dựng, tham gia, ý kiến về Dự thảo Quy hoạch phát triển công nghiệp xi măng Việt Nam đến năm 2025, định hướng đến năm 2035, Sở Xây dựng Thanh Hóa được sự ủy quyền của UBND tỉnh, cũng không đề cập đến dự án này.

Trước đó, trong Báo cáo tình hình đầu tư của các nhà máy xi măng và trạm nghiền xi măng trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa gửi Bộ Xây dựng của Sở Xây dựng Thanh Hóa, nhà máy xi măng Hoàng Sơn vẫn nằm trong danh sách các nhà máy sản xuất xi măng, trạm nghiền xi măng hiện có trên địa bàn.

Tuy nhiên, được biết Kết luận tại cuộc họp nghe báo cáo rà soát phục vụ công tác lập Quy hoạch phát triển công nghiệp xi măng giai đoạn 2017-2025, định hướng đến năm 2035 của Phó Chủ tịch tỉnh Thanh Hóa Ngô Văn Tuấn, sau khi đi kiểm tra thực địa, nghe báo cáo của UBND huyện Nông Cống, Sở Văn hóa – Thể thao và Du lịch, cùng ý kiến của các Sở, ngành liên quan, Hội nghị đi đến thống nhất đề nghị đưa ra khỏi quy hoạch vị trí xây dựng nhà máy xi măng Hoàng Sơn, nằm tại thôn Nhâm Cát, xã Hoàng Sơn, huyện Nông Cống. Lý do, vì vùng nguyên liệu đá phục vụ sản xuất xi măng và vị trí dự kiến xây dựng nhà máy nằm trong Quy hoạch khu di tích Tướng quân Nguyễn Chích và Khu vực phòng thủ quân sự.

Theo Quy hoạch phát triển công nghiệp xi măng Việt Nam tại Quyết định số 1488/2011/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ban hành ngày 29/8/2011, dự án đầu tư xây dựng xi măng Hoàng Sơn có công suất dự kiến 1.400.000 tấn/năm, địa điểm tại xã Hoàng Sơn, huyện Nông Cống, chủ đầu tư là Cty CP Khoáng sản – Xi măng Hoàng Sơn, dự kiến đầu tư sau năm 2020. Sau đó, dự án tiếp tục được điều chỉnh tiến độ sang giai đoạn 2011-2015. Tuy nhiên, đến nay dự án chưa xây dựng.

Thanh Nga

Nguồn: www.baoxaydung.com.vn