Bê tông tự sửa chữa có thể tiết kiệm hàng tỷ USD

.
(Xây dựng) – Bê tông tự liền hay bê tông sinh học có thể mang lại lợi ích cao về mặt kinh tế.

-->

(Xây dựng) – Bê tông tự liền hay bê tông sinh học có thể mang lại lợi ích cao về mặt kinh tế.

Thu Giang – Huyền Trang (theo Futurism)

Nguồn: www.baoxaydung.com.vn