Bê tông có khả năng hấp thụ 190L nước mỗi phút

.
(Xây dựng) - Vườn quốc gia Yellowstone, Hoa Kỳ đã sử dụng loại bê tông xốp trên lối đi bộ của công viên. Loại bê tông mới có tên gọi Flexi-Pave được làm từ đá và lốp xe tái chế có khả năng hấp thụ nước.

-->

(Xây dựng) - Vườn quốc gia Yellowstone, Hoa Kỳ đã sử dụng loại bê tông xốp trên lối đi bộ của công viên. Loại bê tông mới có tên gọi Flexi-Pave được làm từ đá và lốp xe tái chế có khả năng hấp thụ nước.

Thu Giang – Linh Nguyễn (theo Tech Insider)

Nguồn: www.baoxaydung.com.vn