Góp ý kiến về việc bổ sung Nhà máy nhiệt điện Sông Hậu 3 vào Quy hoạch điện VII điều chỉnh

.
(Xây dựng) – Mới đây, Bộ Xây dựng đã có Văn bản số 2055/BXD-HĐXD gửi Bộ Công thương về vấn đề góp ý kiến về việc bổ sung Nhà máy nhiệt điện Sông Hậu 3 vào Quy hoạch điện VII điều chỉnh.

-->

(Xây dựng) – Mới đây, Bộ Xây dựng đã có Văn bản số 2055/BXD-HĐXD gửi Bộ Công thương về vấn đề góp ý kiến về việc bổ sung Nhà máy nhiệt điện Sông Hậu 3 vào Quy hoạch điện VII điều chỉnh.


Ảnh minh họa.

Về vấn đề này, sau khi nghiên cứu, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau: Trung tâm điện lực Sông Hậu – Hậu Giang với tổng công suất 5.200MW bao gồm các Nhà máy nhiệt điện Sông Hậu 1, 2 và 3 đã được Bộ trưởng Bộ Công thương phê duyệt địa điểm xây dựng tại Quyết định số 6722/QĐ-BCT ngày 23/12/2008; phê duyệt Quy hoạch hiệu chỉnh Tổng thể mặt bằng của Trung tâm tại Quyết định số 0222/QĐ-BCT ngày 14/01/2011. Dự án Nhà máy nhiệt điện Sông Hậu 1, 2 đã nằm trong Danh mục Quy hoạch phát triển điện lực quốc gia giai đoạn 2011 - 2020 có xét đến năm 2030 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 428/QĐ-TTg ngày 18/3/2016 (Quy hoạch điện VII điều chỉnh).

Hiện nay, phát triển dự án năng lượng tái tạo đang là xu hướng của nhiều nước trên thế giới và của Việt Nam, các dự án nhiệt điện do có tác động nhiều đến môi trường và không thuận lợi về cung cấp than nhiên liệu cho các nhà máy nhiệt điện nên không được khuyến khích phát triển. Tuy nhiên, để nâng cao hiệu quả trong quá trình vận hành, khai thác Trung tâm điện lực Sông Hậu theo tổng mặt bằng của Trung tâm đã được phê duyệt đồng thời để bù vào nguồn điện do thực hiện chủ trương dừng dự án điện hạt nhân Ninh Thuận thì việc đề xuất bổ sung Dự án Nhà máy nhiệt điện Sông Hậu 3 vào Quy hoạch điện VII điều chỉnh để làm căn cứ triển khai các bước tiếp theo của dự án là có cơ sở.

Tuy nhiên, để đảm bảo tính khả thi và hiệu quả dự án, cần lưu ý một số nội dung sau: Bổ sung thuyết minh về tình hình thực hiện đầu tư xây dựng Nhà máy nhiệt điện Sông Hậu 1, 2 đến thời điểm hiện nay; phân tích, đánh giá hiệu quả của phương án đồng bộ và dùng chung cơ sở hạ tầng của 3 dự án tại Trung tâm điện lực Sông Hậu để cho thấy sự cần thiết của việc bổ sung Dự án Nhà máy nhiệt điện Sông Hậu 3 vào Quy hoạch điện VII điều chỉnh.

Thuyết minh cụ thể hơn về nội dung bảo vệ môi trường và có tính đến thời điểm khi cả 3 Nhà máy nhiệt điện nêu trên của Trung tâm điện lực Sông Hậu đi vào hoạt động, thuyết minh phân tích rõ về phương án cung cấp than nhiên liệu, giải pháp xử lý tro, xỉ của Nhà máy nhằm làm rõ tính khả thi và hiệu quả của dự án làm cơ sở để quyết định việc bổ sung Dự án Nhà máy nhiệt điện Sông Hậu 3 vào Quy hoạch điện VII điều chỉnh.

Linh Nguyễn

Nguồn: www.baoxaydung.com.vn