Góp ý kiến về việc bổ sung Dự án Nhà máy điện mặt trời Phù Mỹ vào Quy hoạch phát triển điện lực Quốc gia

.
(Xây dựng) – Mới đây, Bộ Xây dựng đã có Văn bản số 2057/BXD-HĐXD gửi Bộ Công thương về góp ý kiến về việc bổ sung Dự án Nhà máy điện mặt trời Phù Mỹ vào Quy hoạch phát triển điện lực Quốc gia.

-->

(Xây dựng) – Mới đây, Bộ Xây dựng đã có Văn bản số 2057/BXD-HĐXD gửi Bộ Công thương về góp ý kiến về việc bổ sung Dự án Nhà máy điện mặt trời Phù Mỹ vào Quy hoạch phát triển điện lực Quốc gia.


Ảnh minh họa.

Về vấn đề này, sau khi nghiên cứu, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau: Theo nội dung Hồ sơ bổ sung quy hoạch gửi kèm Văn bản số 7073/BCT-TCNL ngày 07/8/2017 thì Dự án Nhà máy điện mặt trời Phù Mỹ được xây dựng tại xã Mỹ Thắng và xã Mỹ An, huyện Phù Mỹ, tỉnh Bình Định với công suất 330MW, tổng diện tích sử dụng đất dự kiến 380,26ha. Để đảm bảo cơ sở xem xét, quyết định việc bổ sung dự án vào Quy hoạch phát triển điện lực Quốc gia cần lưu ý một số nội dung cụ thể như:

Hồ sơ bổ sung quy hoạch cần bổ sung nội dung phân tích, đánh giá về năng lực tài chính và năng lực đầu tư xây dựng của Nhà đầu tư; thuyết minh và phân tích cụ thể về hiệu quả kinh tế - xã hội của dự án để đảm bảo tính khả thi và hiệu quả của dự án.

Các phương án đấu nối điện năng của dự án vào lưới điện Quốc gia cần được tính toán với đầy đủ các nguồn điện đã và đang được triển khai trên địa bàn như: Thủy điện, phong điện và các dự án điện mặt trời khác để đảm bảo tính đồng bộ và yêu cầu cân bằng công suất trong toàn bộ hệ thống điện của tỉnh Bình Định nhằm đảm bảo tính khả thi, tính hiệu quả của dự án.

Theo Hồ sơ bổ sung quy hoạch, dự án Nhà máy điện mặt trời Phù Mỹ được đầu tư theo 3 giai đoạn nên cần bổ sung thuyết minh nội dung phân kỳ đầu tư về quy mô đầu tư xây dựng các hạng mục công trình theo tiến độ thực hiện của dự án.

Về nội dung chi phí đầu tư xây dựng công trình, cần bổ sung thuyết minh về phương pháp xác định tổng mức đầu tư của dự án đảm bảo các quy định tại Nghị định số 32/2015/NĐ-CP ngày 25/3/2015 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng.

Linh Nguyễn

Nguồn: www.baoxaydung.com.vn