Từ vựng tiếng Anh về các thành viên trong gia đình

* Click vào từng ảnh để xem nghĩa tiếng Anh, tiếng Việt:

tu-vung-tieng-anh-ve-cac-thanh-vien-trong-gia-dinh tu-vung-tieng-anh-ve-cac-thanh-vien-trong-gia-dinh-1
tu-vung-tieng-anh-ve-cac-thanh-vien-trong-gia-dinh-2 tu-vung-tieng-anh-ve-cac-thanh-vien-trong-gia-dinh-3
tu-vung-tieng-anh-ve-cac-thanh-vien-trong-gia-dinh-4 tu-vung-tieng-anh-ve-cac-thanh-vien-trong-gia-dinh-5
tu-vung-tieng-anh-ve-cac-thanh-vien-trong-gia-dinh-6 tu-vung-tieng-anh-ve-cac-thanh-vien-trong-gia-dinh-7
Nguồn: vnexpress.net