Đề thi minh họa môn Toán tuyển sinh lớp 10 ở TP HCM

Đề thi minh họa môn Toán tuyển sinh lớp 10 ở TP HCM Đề thi minh họa môn Toán tuyển sinh lớp 10 ở TP HCM
Đề thi minh họa môn Toán tuyển sinh lớp 10 ở TP HCM Đề thi minh họa môn Toán tuyển sinh lớp 10 ở TP HCM

Năm nay, thí sinh thi tuyển sinh lớp 10 ở TP HCM sẽ làm 10 câu hỏi ở môn Toán trong thời gian 120 phút. Trong đó, nhiều câu yêu cầu thí sinh phải biết vận dụng kiến thức để xử lý tình huống thực tế.

Nguồn: vnexpress.net