Rắn vua nuốt chửng rắn hổ kịch độc trước cửa nhà dân

Rắn vua nuốt chửng rắn hổ kịch độc trước cửa nhà dân
Đăng bởi: Một Thế Giới Đăng lúc: 13.10.2017 07:08
In bài viết
  Cuộc tử chiến giữa hai con rắn ngay trên bậc cửa trước nhà một cư dân Mỹ kết thúc khi rắn vua nuốt chửng rắn hổ nhỏ hơn.
Your browser doesn't support video.
Please download the file: video/mp4

Nguồn video: ViralHog 

Tags:
rắn vua
rắn hổ mang
nuốt chửng đồng loại
rắn săn mồi
rắn kịch chiến
 
hotline
Quảng cáo: 091 2161163
Nội dung: 090 186 3399
Nguồn: motthegioi.vn