Google chính thức áp dụng tốc độ tải trang là 1 yếu tố xếp hạng trong năm 2018

.
Gầy đây Google đã chính thức thông báo, từ tháng 7 năm 2018, tốc độ tải trang của website sẽ trở thành 1 yếu tố để xếp hạng thứ hạng từ khóa trên MOBILE.
upload_2018-1-18_11-35-55.{upload_2018-1-18_11-35-55.}
Nguồn:
https://webmasters.googleblog.com/2018/01/using-page-speed-in-mobile-search.html
Official Google Webmaster Central Blog: Using page speed in mobile search ranking
webmasters.googleblog.com

Tốc độ tải trang đã được áp dụng như 1 yếu tố đánh giá xếp hạng từ khóa trên desktop từ năm 2010, tuy nhiên đây là lần đầu tiên nó được dùng để đánh giá thứ hạng từ khóa trên mobile.
Lần cập nhật này được gọi là "speed update" và nó sẽ chỉ tập trung vào những website có tốc độ tải trang chậm. Google khẳng định rằng, không có bất cứ một công cụ nào có thể giúp bạn xác định liệu website có bị ảnh hưởng bởi lần cập nhật này hay không, thay vào đó Google đưa ra gợi ý:
Chúng tôi khuyến khích các quản trị web hay xem xét tới trải nghiệm người dùng bị ảnh hưởng như thế nào với tốc độ tải trang hiện tại và có thể làm 1 vài cuộc khảo sát trên một số lượng lớn người dùng khác nhau
Bấm để mở rộng...
Google cũng nói, một trang web có tốc độ tải chậm vẫn có thể có thứ hạng cao nếu như nội dung của bài viết đó đáp ứng tốt cho những thông tin mà người dùng muốn tìm kiếm.
Nguồn: https://www.searchenginejournal.com...ing-signal-mobile-search/232553/?ver=232553X2
Google to Use Page Speed as Ranking Signal in Mobile Search - Search Engine Journal
Google has announced that, starting July 2018, page speed will become a ranking factor in mobile search.
searchenginejournal.com

Vậy thì đã đến lúc để các Webmaster tập trung vào cải thiện tốc độ load trên mobile rồi, nhanh lên nhé.
 
Nguồn: seomxh.com