Clip: Xem tự thuật của Những người phá vỡ im lặng

.

Những người phá vỡ im lặng

Dữ liệu: The TIME. Thực hiện: Bảo Hạnh - Tấn Nguyên

Theo www.nld.com.vn

Nguồn: www.tintuc.net