Sieuhai.tv: Thằng mất dạy, cụ đang xem

Xem xong ức chế không chịu nổi chỉ muốn đập cho thằng đấy một phát

  • Sieuhai.tv: Công nhận mù mà thấy đường đã thiệt
  • Sieuhai.tv: Đúng là tàu siêu bựa
  • Sieuhai.tv: Bằng chứng rành rành, còn cãi à?
  • Sieuhai.tv: Anh nào cũng thích xoa nhưng đều chạy hết khi nhìn thấy thứ này

Theo Đất Việt

Nguồn: netnews.vn