Sieuhai.tv: Bằng chứng rành rành, còn cãi à?

.

Chế nào mà bị troll thế này thì hãy bình tĩnh nhá, phải bình tĩnh đừng ấp úng kẻo từ giả thành thật là xong phim đấy.

Theo Đất Việt

Nguồn: netnews.vn