Sieuhai.tv: Bà ngoại xem 3D rút súng bắn cá mập

Xem xong vẫn tưởng là thật bà ngoại cầm dao, rút súng bắn cá mập

Theo Đất Việt

Nguồn: netnews.vn