Cười ngất khi biết công dụng thực sự của đàn ông là gì

.

Bạn sẽ bất ngờ khi biết công dụng thực sự của cánh đàn ông trong mắt phụ nữ là gì.

Thôi thì sợ vợ sống lâu. 

Thôi thì sợ vợ sống lâu.

Ừ, thì nắm tay em đi khắp thế gian. 

Ừ, thì nắm tay em đi khắp thế gian.

Có cần phải hy sinh tới mức này không người anh em? 

Có cần phải hy sinh tới mức này không người anh em?

Phận thợ chụp ảnh kiêm luôn giữ đồ. 

Phận thợ chụp ảnh kiêm luôn giữ đồ.

Vợ sống ảo mà không biết làm thế nào. 

Vợ sống ảo mà không biết làm thế nào.

Ra biển là để bơi má ơi. 

Ra biển là để bơi má ơi.

Ôm anh chưa đủ, em còn muốn ôm cả đất, cả trời sao? 

Ôm anh chưa đủ, em còn muốn ôm cả đất, cả trời sao?

Khi hội bạn thân của vợ đến nhà. 

Khi hội bạn thân của vợ đến nhà.

Cơ bắp thế kia mà không phục vụ là  

Cơ bắp thế kia mà không phục vụ là "vỡ mồm" như chơi ngay.

Không muốn thì cũng vẫn phải làm, đơn giản  

Không muốn thì cũng vẫn phải làm, đơn giản "lệnh ông không bằng cồng bà".

Theo Đất Việt

Nguồn: netnews.vn