Bởi vì em đang ghen, ghen, ghen, ghen mà!!!

.

Nhìn chồng mình như con cò hương còn người ta nóng bỏng thế mà cũng ghen được sao? Tỉnh lại đi mấy chị ơi, người ta troll đó.

Theo Đất Việt

Nguồn: netnews.vn