Thông báo tuyển dụng viên chức Nhà nước năm 2017

.
Thông báo tuyển dụng viên chức Nhà nước năm 2017
Chủ Nhật, 10/09/2017, 18:54:20
 Font Size:     |        Print
Trường đại học Ngoại ngữ, Đại học Quốc gia Hà Nội cần tuyển:

A. SỐ LƯỢNG: 44

I. Viên chức ngạch giảng viên ngoại ngữ: 25

1. Giảng viên tiếng Anh: 10

2. Giảng viên tiếng Đức: 04

3. Giảng viên tiếng Nga: 06

4. Giảng viên tiếng Trung Quốc: 04

5. Giảng viên tiếng Hàn Quốc: 01

II. Viên chức ngạch giáo viên THPT: 05

1. Giáo viên môn Toán: 02

2. Giáo viên môn Vật lý: 01

3. Giáo viên môn Ngữ văn: 01

4. Giáo viên môn tiếng Anh: 01

III. Viên chức ngạch chuyên viên và tương đương: 14

1. Chuyên viên: 10

- Trung tâm Công nghệ Thông tin - Truyền thông và Học liệu: 02

- Tạp chí Nghiên cứu Nước ngoài: 01

- Phòng Khoa học - Công nghệ: 01

- Khoa Sau đại học: 01

- Khoa Ngôn ngữ và Văn hóa Đức: 01

- Trường THPT Chuyên Ngoại ngữ: 01

- Phòng Hành chính Tổng hợp: 01

- Phòng Quản trị: 01

- Văn phòng Đoàn Thanh niên Trường: 01

2. Thư viện viên (Trung tâm Công nghệ Thông tin - Truyền thông và Học liệu): 01

3. Kế toán viên (Phòng Kế hoạch - Tài chính): 01

4. Kiến trúc sư (Phòng Quản trị): 01

5. Kỹ sư (Phòng Quản trị): 01

B. TIÊU CHUẨN

Thông tin chi tiết về tiêu chuẩn, điều kiện đối với thí sinh đăng ký dự tuyển, hình thức tuyển dụng, môn thi và lịch thi, hồ sơ dự thi xem tại trang web http://ulis.vnu.edu.vn mục Tin tức và sự kiện.

Thời hạn nộp hồ sơ: Từ ngày 11-9-2017 đến hết ngày 6-10-2017.

Nguồn: www.nhandan.org.vn