Phát hiện nhiều vi phạm về chất lượng vật tư nông nghiệp

.
Phát hiện nhiều vi phạm về chất lượng vật tư nông nghiệp
Thứ Ba, 17/07/2018, 05:02:37
 Font Size:     |        Print

Ngày 16-7, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổ chức họp đánh giá công tác quản lý chất lượng vật tư nông nghiệp, an toàn thực phẩm nông lâm thủy sản sáu tháng đầu năm, triển khai kế hoạch sáu tháng cuối năm 2018.

Trong sáu tháng đầu năm, các đơn vị trực thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã kiểm tra theo kế hoạch và đột xuất 140 cơ sở vật tư nông nghiệp, phát hiện và xử phạt 102 cơ sở vi phạm về chất lượng vật tư nông nghiệp. Các tỉnh, thành phố đã kiểm tra theo kế hoạch và đột xuất 14.259 cơ sở, phát hiện và xử phạt 1.021 cơ sở vi phạm. Về chất lượng an toàn thực phẩm, các đơn vị đã thanh tra theo kế hoạch và đột xuất 21 cơ sở, phát hiện và xử phạt 13 cơ sở vi phạm. Các địa phương kiểm tra 25.493 cơ sở, phát hiện và xử phạt 1.379 cơ sở vi phạm…

PV
Nguồn: www.nhandan.org.vn