Ngày làm việc thứ tư Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành TW khóa XII


(Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Buổi sáng, Ban Chấp hành Trung ương Đảng làm việc tại tổ, thảo luận về Đề án đổi mới cơ chế quản lý, cơ chế tài chính và tổ chức lại hệ thống các đơn vị sự nghiệp công lập. 

Buổi chiều, Ban Chấp hành Trung ương Đảng nghỉ. 

Chủ nhật (8-10), Ban Chấp hành Trung ương Đảng tiếp tục nghỉ.

Theo VietnamPlus
Nguồn: tuoitrethudo.vn