Đà Nẵng phát triển tổ hợp tác khai thác hải sản

.

Sở KH&CN Đà Nẵng vừa nghiệm thu đề tài "Nghiên cứu chính sách, giải pháp phát triển bền vững tổ hợp tác khai thác hải sản thành phố Đà Nẵng gắn với nhiệm vụ đảm bảo an ninh - quốc phòng trên biển".

Đề tài do Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì và tiến sỹ Trần Hữu Lân làm chủ nhiệm.

Toàn cảnh buổi nghiệm thu.
Toàn cảnh buổi nghiệm thu.

Được triển khai từ tháng 9/2015, đến nay nhóm nghiên cứu đã hoàn thiện các nội dung như điều tra, khảo sát các nhóm đối tượng gồm ngư dân, các cơ quan quản lý và phỏng vấn một số chuyên gia nhằm có cơ sở đánh giá thực trạng hoạt động của các tổ khai thác hải sản cũng như khảo sát nhu cầu thực tiễn...

Từ đó, xây dựng dự thảo chính sách, giải pháp phát triển bền vững tổ khai thác hải sản thành phố Đà Nẵng gắn với nhiệm vụ đảm bảo an ninh - quốc phòng trên biển thành phố Đà Nẵng.
Nguồn: khoahocphattrien.vn