Ông Nguyễn Duy Hưng - Trợ lý Thủ tướng được bổ nhiệm làm Phó Chủ nhiệm VPCP

.
Ông Nguyễn Duy Hưng

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc vừa ký Quyết định bổ nhiệm ông Nguyễn Duy Hưng, Trợ lý Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ giữ chức vụ Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ.

Theo Cổng thông tin điện tử VPCP, Văn phòng Chính phủ hiện đã có lãnh đạo gồm Bộ trưởng, Chủ nhiệm VPCP Mai Tiến Dũng và các Phó Chủ nhiệm VPCP gồm: Nguyễn Văn Tùng, Nguyễn Cao Lục, Nguyễn Sỹ Hiệp, Nguyên Xuân Thành.


 • Tag:
 • Nguyễn Duy Hưng
 • Trợ lý thủ tướng
 • Ủy viên Bộ Chính trị
 • Thủ tướng Chính phủ
 • Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ
 • Nguyễn Văn Tùng
 • Nguyễn Cao Lục
 • Nguyễn Sỹ Hiệp
 • Nguyên Xuân Thành
 • Mai Tiến Dũng
Nguồn: infonet.vn