Bổ sung ông Trần Hoàng Ngân vào Tổ Tư vấn kinh tế của Thủ tướng

.

 

PGS. TS Trần Hoàng Ngân

Ông Trần Hoàng Ngân sinh ngày 26/10/1964 tại xã Nhị Quý, huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang. Ông Ngân từng là giảng viên bộ môn ngân hàng tại Đại học Kinh tế TP.HCM. Năm 1996 được bổ nhiệm là Phó trưởng khoa Tài chính doanh nghiệp - Kinh doanh tiền tệ, sau đó là Phó hiệu trưởng Đại học Kinh tế TP.HCM.

Năm 2002, ông được phong hàm Phó giáo sư. Năm 2015, ông là Hiệu trưởng Đại học tài chính Marketing. Đến năm 2016 được bổ nhiệm là Giám đốc Học viện cán bộ TP.HCM.

Năm 2015 ông cũng trúng cử Thành ủy viên Thành ủy TP.HCM. Ông từng là thành viên Hội đồng tư vấn chính sách tài chính tiền tệ quốc gia (2007-2015). Ông Ngân cũng là đại biểu Quốc hội khóa 13 và 14 thuộc đoàn đại biểu Quốc hội TP.HCM.

Trước đó, vào cuối tháng 7, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã ký quyết định thành lập Tổ tư vấn kinh tế với 15 thành viên ban đầu là nhiều chuyên gia có uy tín.

Các thành viên của tổ tư vấn sẽ phân tích, dự báo, đánh giá tình hình, kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, đề ra các chiến lược, chính sách phát triển kinh tế. Họ cũng có thể khuyến nghị với Thủ tướng các biện pháp, giải pháp để nâng cao hiệu quả thực thi. Ngoài ra, 15 thành viên có thể đề xuất sửa đổi, bổ sung các cơ chế, chính sách nhằm đạt được các mục tiêu đề ra.

Các chuyên gia kinh tế của tổ tư vấn có thể khuyến nghị với Thủ tướng các giải pháp, biện pháp ứng phó kịp thời với những biến động thất thường của tình hình kinh tế trong và ngoài nước.

Ngoài ra, Tổ tư vấn kinh tế còn có nhiệm vụ tham gia ý kiến các báo cáo, đề án lớn về kinh tế của Chính phủ trình Ban chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

Tổ tư vấn cũng có thể chủ động làm việc với các bộ, ngành, địa phương, cơ quan, viện, trung tâm nghiên cứu, có quyền đề nghị các đơn vị trên cung cấp các văn bản, tài liệu, thông tin số liệu. Họ cũng được hợp tác với các chuyên gia tư vấn, cộng tác viên là các nhà khoa học, nhà kinh tế trong nước và quốc tế…Các thành viên của tổ tư vấn kinh tế sẽ được mời tham dự các hội nghị, cuộc họp, làm việc của Chính phủ có nội dung liên quan đến thực hiện chức năng, nhiệm vụ.

16 thành viên của Tổ Tư vấn kinh tế của Thủ tướng gồm:

1. TS. Vũ Viết Ngoạn, nguyên Chủ tịch Ủy ban giám sát tài chính quốc gia được bổ nhiệm làm tổ trưởng tổ tư vấn.

2. PGS, TS. Trần Ngọc Anh, Đại học Indiana (Mỹ).

3. TS. Vũ Thành Tự Anh, Giám đốc Trường chính sách công và quản lý thuộc Đại học Fulbright Việt Nam.

4. TS. Vũ Bằng, nguyên Chủ tịch ủy ban chứng khoán Nhà nước.

5. TS. Nguyễn Đình Cung, Viện trưởng Viện nghiên cứu quản lý kinh tế trung ương.

6. GS. TS. Trần Thọ Đạt, Hiệu trưởng Đại học kinh tế quốc dân.

7. GS. TS. Nguyễn Đức Khương, Phó giám đốc, Trưởng khoa tài chính, Học viện quản lý và quản trị kinh doanh (Pháp).

8.  PGS. TS. Vũ Minh Khương, Đại học quốc gia Singapore.

9. TS. Trần Du Lịch, nguyên Viện trưởng Viện kinh tế TP.HCM.

10. TS. Trương Văn Phước, Quyền chủ tịch UB giám sát tài chính quốc gia.

11. GS. TS. Nguyễn Xuân Thắng, Giám đốc Học viện chính trị quốc gia Hồ Chí Minh.

12. PGS. TS. Trần Đình Thiên, Viện trưởng Viện kinh tế Việt Nam.

13.  GS. TS. Trần Văn Thọ, Đại học Wasada (Nhật Bản).

14. GS. TS. Nguyễn Quang Thuấn, Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam.

15.  Ông Bùi Quang Vinh, nguyên Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

16. PGS. TS Trần Hoàng Ngân, Giám đốc Học viện Cán bộ TP Hồ Chí Minh.

  • Tag:
  • Tổ tư vấn kinh tế của Thủ tướng
  • các thành viên của tổ tư vấn của Thủ tướng
  • Thủ tướng bổ sung thêm thành viên Tổ tư vấn kinh tế
  • thành viên thứ 16 Tổ tư vấn kinh tế của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc là ai?
Nguồn: infonet.vn