Cục NTBD đề nghị BTC Hoa hậu Đại dương huỷ kết quả của Lê Âu Ngân Anh

Nguồn: thethaovanhoa.vn